Ціна: 1 000 грн
ПП "Хмельницькгеопроект"
ПП "Хмельницькгеопроект"
Інші товари фірми:
Приватизація земельних ділянок Обстеження земельних ділянок Виготовлення проектів відведення

Топографо-геодезична і картографічна діяльність — це наукова, виробнича, управлінська та інша діяльність, спрямована на вивчення параметрів фігури Землі, створення державної астрономо-геодезичної і гравіметричної мереж України, геоінформаційних систем, топографічних та кадастрових карт (планів); кадастрові зйомки — комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема меж землеволодінь, землекористувачів з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для різних кадастрів;